Skip to main content

Stijgt de goudprijs? Profiteren en meedoen: zo doe je dat (deel 2)

Geschreven door: GoudAdvies.be

Publicatie datum: 10 juli 2024

In de vorige blog werden verschillende manieren benoemd om te profiteren van een stijgende goudprijs, zoals beleggen in fysiek goud en aandelen in goudmijnen.

Vandaag geven we een dieper begrip van ETF’s, Futures, opties en belegginsfondsen en hoe ze werken binnen de context van goudbeleggingen.

Exchange Traded Funds (ETF’s)

ETF’s zijn beleggingsfondsen die op de beurs verhandeld worden, net zoals aandelen. Een goud-ETF volgt de prijs van goud en biedt beleggers de mogelijkheid om in goud te investeren zonder het fysiek te hoeven bezitten. Een goud-ETF belegt meestal in fysiek goud of in derivaten die de prijs van goud volgen. De waarde van een aandeel in een goud-ETF stijgt of daalt mee met de goudprijs.

Voordelen: liquiditeit (makkelijk kopen en verkopen op de beurs), lagere transactiekosten (t.o.v. fysiek goud) en toegankelijkheid (beginnen met relatief kleine bedragen)

Futures

Futures zijn financiële contracten waarin de koper verplicht wordt om een bepaalde hoeveelheid goud te kopen, of de verkoper verplicht wordt om te verkopen, tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst. Bij een futurecontract moet de koper het afgesproken bedrag goud kopen tegen de contractprijs op de vervaldatum. In veel gevallen worden futures echter voor de vervaldatum verkocht, zodat beleggers hun winsten of verliezen realiseren zonder fysieke levering.

Voordelen: hefboomwerking (met een kleine investering een grotere blootstelling aan goud krijgen), speculeren op prijsbewegingen (zonder goud fysiek te bezitten). Hoewel de hefboomwerking tot grote winst kan leiden, kan het ook leiden tot aanzienlijke verliezen. Het vereist een goed begrip van de markt en risicobeheer.

Goudopties

Opties geven beleggers het recht, maar niet de verplichting, om een actief (zoals goud) te kopen (call optie) of te verkopen (put optie) tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode. Bij een call optie op goud koopt de belegger het recht om goud te kopen tegen een specifieke prijs. Bij een put optie koopt de belegger het recht om goud te verkopen tegen een specifieke prijs. Als de marktprijs van goud gunstig beweegt, kan de belegger de optie uitoefenen of verkopen met winst.

Voordelen: Flexibiliteit (profiteer van prijsbewegingen zonder de verplichting om het goud te kopen of verkopen), beperkt risico (maximale verlies is de betaalde premie)

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen verzamelen geld van meerdere beleggers om te investeren in een gediversifieerde portefeuille van activa, waaronder goud en goudgerelateerde effecten. Beleggingsfondsen kopen aandelen in bedrijven die actief zijn in de goudsector, zoals goudmijnbedrijven, of in andere goudgerelateerde activa. De waarde van het fonds stijgt of daalt op basis van de prestaties van de onderliggende activa.

Voordelen: diversificatie (breed scala aan investeringen, dus risico’s spreiden), professioneel beheer (fondsbeheerders die marktanalyse en strategieën toepassen om rendement te maximaliseren)

Bij Goudadvies helpen we u graag om de beste keuze te maken voor uw goudbeleggingen.

#Goudbeleggen #ETF #Futures #Opties #Beleggingsfondsen #InvesterenInGoud #Goudadvies #FinanciëleInstrumenten #Edelmetalen #Beleggingsstrategie