Skip to main content

Goud komt letterlijk uit de lucht vallen

Geschreven door: GoudAdvies.be

Publicatie datum: 22 juli 2022

Goud is een zuivere stof, die uit één soort atomen bestaat: de goudatomen, oftewel ‘Au’. Goud kun je niet zelf maken door bijvoorbeeld een chemische reactie op te wekken, omdat goud een basiselement is. Je zou denken dat de wetenschap inmiddels wel ver genoeg gevorderd is om dat wel mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een kernsplitsings-reactie zoals bij een atoombom. Maar zelfs de meest hevige kernreactie zou niet meer dan een fractie aan goud opleveren, dus dat zou absoluut niet rendabel zijn. Voor het ontstaan van goud zijn veel heftiger kernreacties nodig en wel ver buiten onze eigen planeet.

Hoe ontstaat goud?

Goud ontstaat op het moment dat er een kernreactie plaatsvindt door een extreem grote massa. Sterren die minstens tienmaal zwaarder zijn dan de zon, zijn daarvoor de potentiële bronnen. Het goud dat zo ontstaat zal erachter aan de sterren blijven plakken en komt niet in het heelal terecht tot het moment dat de sterren exploderen (‘supernova’) of op elkaar botsen. Pas dan zullen de buitenste schillen van de sterren wegschieten en juist in die buitenste lagen zal zich het goud bevinden dat door de sterren werd aangemaakt.

Goud daalt op de aarde neer

Na de eerste sterrenexplosies werden vele andere sterren gevormd uit de vrijgekomen stoffen. Gaswolken dwarrelden in het heelal rond en die vormden de basis van de zon en andere planeten van ons zonnestelsel. Dezelfde basisstoffen als van de zon, zijn ook te vinden in die planeten en goud is één van de kostbare onderdelen. Toen de zon en de aarde +4,6 miljard jaar geleden ontstonden, was het meeste goud dat op onze aarde gevonden wordt dan ook al aanwezig; eigenlijk heel bijzonder als je er goed over nadenkt. Goud in zijn meest pure vorm bestaat uit 99,9% goud en is zelfs te koop en bijvoorbeeld gouden munten en goudbaren.

Er komt geen goud meer bij

Het is niet waarschijnlijk dat er grote hoeveelheden goudwolkenop onze hoofdenzullen neerdalen. De hoeveelheidgoud diewe nu nog vinden, zal niet veel anders zijn dan over duizenden jaren. Wie weet bergen andere sterrenstelsels wel enorme hoeveelheden goudin zich, maar zolang dievoor ons onbereikbaar zijn, zal goud altijd een kostbareen uniekedelfstof blijven. Dat betekent ook dat goud nu en in de verre toekomst zijn unieke waarde zal behouden.