Skip to main content

Het goud van de Inca’s: Zweetdruppels van de zon

Het goud van de Inca’s, dat in overvloed werd aangetroffen in de Andes-regio van Zuid-Amerika, blijft tot op de dag van vandaag een intrigerend en legendarisch aspect van de Inca-cultuur. Dit kostbare metaal, dat voor de Inca’s veel meer betekende dan alleen een edelmetaal, heeft een unieke geschiedenis die ons inspireert en boeit.

Religieuze en spirituele rituelen

Het Inca-rijk, dat floreerde in de vroege 15e eeuw, stond bekend om zijn uitgebreide goudwinning. De Inca’s geloofden dat goud de zweetdruppels van de zon waren, en het had daarom een diepe spirituele betekenis. Het goud diende niet alleen als decoratie voor hun tempels en paleizen, maar ook als onderdeel van hun religieuze rituelen.

Een van de meest iconische voorbeelden van het goud van de Inca’s is de Zonnetempel in Cusco, ook wel bekend als de “Qorikancha”. Hier was bijna elk oppervlak bedekt met goudplaten, gouden beelden en versieringen die de grootsheid van de zon vereerden. Helaas werd veel van dit prachtige goud door de Spanjaarden geplunderd en omgesmolten, maar enkele overblijfselen en reconstructies getuigen nog steeds van de pracht en praal van de Inca-beschaving.

Veelzijdig vakmanschap

Naast religieuze en ceremoniële doeleinden gebruikten de Inca’s goud ook voor het maken van sieraden, beeldhouwwerken en gebruiksvoorwerpen. Het vakmanschap en de verfijning van hun gouden artefacten waren opmerkelijk. Van kleine gouden amuletten tot grote gouden pannen, het goud van de Inca’s was veelzijdig en elegant. Maar wat maakt het goud van de Inca’s zo intrigerend? Het is niet alleen de schittering en schoonheid, maar ook de rijke cultuur en geschiedenis die erachter schuilgaan. Het goud weerspiegelt de complexe relatie die de Inca’s hadden met hun omgeving, hun spirituele overtuigingen en hun ongelooflijke technologische prestaties in de mijnbouw en metallurgie. (Metallurgie is de bestudering van ertsen, materialen en metaallegeringen, waarbij men kijkt naar de eigenschappen en de toepassing daarvan.)

De herinnering blijft

Helaas is veel van het oorspronkelijke goud van de Inca’s verloren gegaan, maar de erfenis van dit edele metaal leeft voort in de verhalen, kunst en cultuur van Zuid-Amerika. Het herinnert ons eraan dat goud niet alleen een kostbaar metaal is, maar ook een krachtig symbool van menselijke creativiteit en spirituele diepgang. Het goud van de Inca’s blijft een schitterende herinnering aan een verloren beschaving die ons tot op de dag van vandaag blijft inspireren en verwonderen. Goud doet ook in dit verhaal zijn naam ‘edelmetaal’ alle eer aan.

Goud negatief in het nieuws

Landelijke kranten openden onlangs met deze kop: ‘Jacht op criminelen die coke-miljoenen witwassen. Ze doen alsof het goud uit hun eigen mijn komt”.
Waar ging dit over? Vermeende kopstukken uit de cokehandel zouden hun drugsmiljoenen witwassen door middel van goud. “Met dank aan dubieuze mijnbouwers, handelaren en juweliers”, aldus Het Parool.

In oktober 2023 zetten agenten van de landelijke Dienst Infrastructuur op de A1 in Nederland een auto met Duits kenteken aan de kant, waarin zij een onverwachte buit aantroffen; dat bleek letterlijk een gouden zet, aldus de krant. Wanneer de chauffeur zich enigszins zenuwachtig gedraagt, stuiten de agenten op een rolkoffer vol met goud die zich in de achterbak bevindt. Op zich is het niet verboden om goud te vervoeren, maar aangezien de vereiste papieren ontbreken, besluiten de agenten om de hele handel in beslag te nemen. De persoon die aangehouden werd, mag overigens zijn weg gewoon vervolgen.

Malafide goudhandel

Een dergelijke vondst zou ook in het verleden hoogstwaarschijnlijk aanleiding zijn voor een dieper onderzoek, maar dit keer kreeg de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) een telefoontje. Daarin doen zes diensten (politie, Openbaar Ministerie, marechaussee, belastingsdienst, douane en Fiod) gezamenlijk onderzoek naar misdaadfenomenen. Prioriteit op hun lijst is de malafide goudhandel.

Goud is namelijk populair in de onderwereld, vanwege het kennelijke gemak waarmee met drugsgeld in goud kan worden geïnvesteerd. Volgens justitie wassen bekende criminelen honderden kilo’s goud op die manier wit.

Goud is immers waardevast, criminelen kunnen er overal mee terecht en wereldwijd betaalt men er dezelfde prijs voor. Wanneer goud wordt omgesmolten, is de herkomst ook nog eens nauwelijks te achterhalen. Goud is ook nog eens betrekkelijk klein qua omvang. Zo is een goudbaar met een gewicht van 1 kilogram, grofweg
€ 60.000 waard, terwijl die baar nauwelijks het formaat heeft van een smartphone.

Honderdduizend kilogram goud op Schiphol

In Nederland lopen op dit moment meerdere onderzoeken van de recherche naar de belangrijkste spelers in de goudhandel. Op alle vliegvelden en havens is men ook gefocust op het kostbare edelmetaal. Nederland schijnt een belangrijk schakelpunt te zijn in de wereldwijde handel in goud. Elk jaar komt er maar liefst 100.000 kilogram goud op Schiphol voorbij. Suriname is een van de belangrijkste goudexporteurs, en die handel verloopt van oudsher al via Nederland. Uit onderzoek bleek dat criminelen in Suriname mijnbouw concessies verkrijgen en daardoor het recht hebben om goud te delven. Met drugsgeld kopen zij vervolgens illegaal gedolven goud uit een van de buurlanden, bijvoorbeeld Frans Guyana. Men verkoopt dat goud dan weer aan legale handelaren, als zijnde afkomstig uit de eigen mijn. En voilà: het drugsgeld is witgewassen, aldus de NSOC.

Een bekende speler in de wereldwijde handel van cocaïne, die in Nederland wordt vervolgd voor witwassen, zou voor 6 miljoen euro aan goudstaven hebben liggen in zijn villa in Suriname, maar volgens justitie vond men bij een huiszoeking niets meer omdat betrokkene vlak voor de inval was getipt. Hij gaf echter toe dat hij wel degelijk goud in huis had, dat echter eigendom zou zijn van de vicepresident van Suriname, die hem gevraagd zou hebben om het goud te verkopen.

Crimineel geld

Volgens onderzoek van het NSOC blijkt ook dat crimineel geld op dezelfde manier wordt witgewassen dankzij de goudmaffia in Afrika. Het edelmetaal wordt soms gebruikt om miljoenenwinsten die men met de drugshandel maakt, naar buiten Europa te verplaatsen. Criminelen zitten zelf niet zozeer in de goudhandel, maar hebben zogenaamde facilitators, die alles voor hen regelen. Een volgende stap nu men doorheeft hoe de balletjes rollen, is om de sleutelspelers in het hele circuit aan te pakken. En dat, is slechts een kwestie van tijd, aldus de woordvoerder van het NSOC. Wellicht zijn hun gouden dagen binnenkort dus geteld.

Goud in de middeleeuwen

In de middeleeuwen – de tijd van ridders, jonkvrouwen, kastelen en kruisvaarders, speelde goud een fascinerende rol. Goud, dat blinkende metaal, was ook in de middeleeuwen van grote betekenis. Het symboliseerde rijkdom, macht en prestige. Koningen, koninginnen en edelen pronkten graag met hun gouden sieraden en versierden hun kastelen waar mogelijk met dit kostbare metaal. Maar goud betekende méér dan alleen de uiterlijke schittering; het was ook de drijvende kracht achter de middeleeuwse economie.

In een wereld waar munten nog niet zo wijdverspreid waren als vandaag de dag, diende goud als een universeel betaalmiddel. Het was draagbaar, waardevol en gemakkelijk te verhandelen. Dit maakte het ideaal voor transacties, vooral over lange afstanden. Handelaren reisden met zakken vol goud, en steden floreerden als handelscentra dankzij deze kostbare metalen.

De middeleeuwse alchemisten waren geobsedeerd door goud en zochten wanhopig naar de Steen der Wijzen, die lood in goud kon veranderen. Deze zoektocht naar alchemie was echter niet alleen materialistisch. Het weerspiegelde de diepgewortelde menselijke drang naar het bovennatuurlijke, naar transformatie en onsterfelijkheid.

De andere kant van de medaille

Maar goud had ook een duistere kant in de middeleeuwen. Het dreef mensen vaak tot gewelddadigheden. Roofridders plunderden karavanen om goudschatten te bemachtigen en er werden hele oorlogen gevoerd om de controle over goudmijnen te verkrijgen. Goud bracht niet alleen rijkdom, maar wakkerde helaas ook de hebzucht aan, wat net als vandaag de dag vaak tot conflicten leidde.

Een van de meest intrigerende aspecten van goud in de middeleeuwen was de rol ervan in kunst en religie. Kerken en kathedralen werden versierd met gouden altaarstukken en heilige voorwerpen. Goud vertegenwoordigde hier de goddelijke glorie en het streven naar spiritualiteit.

Mystieke krachten

Ook in de literatuur en de legendes van die tijd speelde goud een centrale rol. Denk aan koning Midas, die alles wat hij aanraakte in goud veranderde, en de zoektocht naar de Heilige Graal, die vaak werd voorgesteld als een kostbare gouden beker. Deze verhalen weerspiegelen de diepgaande menselijke fascinatie voor goud en zijn mystieke krachten.

Als we terugblikken op de middeleeuwen, kunnen we niet anders dan concluderen dat goud in die tijd een belangrijke rol speelde. Het was zowel een symbool van weelde, een drijvende kracht achter de economie, als ook een bron van conflicten en hebzucht, naast inspiratie voor kunst en religie. Goud was, is en blijft, een metaal doordrenkt met betekenissen en magie, en zal gezien de toenemende schaarste ook in de komende eeuwen tot onze verbeelding blijven spreken.

De donkere kant van goud

Velen denken dat slavernij in de goudmijnen alleen voorkwam tijdens de koloniale overheersing in Afrika, of in de tijd van de conquistadores. Helaas moeten we dat beeld bijstellen. In sommige gebieden in de wereld is gedwongen arbeid in de goudindustrie nog dagelijkse praktijk.

Handmatig goud delven

Goud wordt wereldwijd in meer dan 70 landen gedolven en 90% van de mijnwerkers – zo’n 25 miljoen mensen – delft dit goud handmatig. Dat gebeurt vaak in afgelegen gebieden waar veel armoede heerst. Mijnwerkers werken vaak voor een minimumloon en hebben geen andere keus omdat zij hun familie moeten onderhouden. Sommige goudmijnen liggen in conflictgebieden. Dit zijn allemaal factoren waardoor deze mensen kwetsbaar zijn voor uitbuiting.
Zo werden onschuldige mensen die in de Great Lakes regio in Afrika wonen, gedwongen om goud te delven om gewelddadige rebellengroepen te financieren.

Schuld-afhankelijkheid

Iets wat minder bekend is, maar zeker zo onrechtvaardig, is de situatie van mijnwerkers die slachtoffer zijn van schuld-afhankelijkheid. In zulke gevallen hebben de mijnwerkers grote schulden bij degenen die het land en het materiaal bezitten en ze vragen onrechtvaardige prijzen om de mensen zo jarenlang te gijzelen. Wanneer mijnwerkers proberen te vertrekken voordat zij hun schuld hebben afbetaald, worden zij blootgesteld aan ernstige bedreigingen.

Vrouwen en kinderen

Ook vrouwen en kinderen zijn soms nog slachtoffer van deze vorm van moderne slavernij. Ze werken dan in de mijnen of in huishoudens in de omgeving als hulp in de huishouding, soms zelfs zonder loon te krijgen. Doordat het in veel regio’s verboden is voor vrouwen om in een mijn te werken, hebben zij vaak geen alternatief. Ook kinderen lopen gevaar. Hoewel oudere kinderen soms in groepen familie werken met wat lichtere arbeid, komt het nog steeds voor in sommige mijnen dat kinderen vanaf 5 jaar oud worden gedwongen om gevaarlijk werk te doen onder de grond, of om goud met (giftig) kwik te behandelen. Rapporten van de International Labour Organization – opgericht door de Verenigde naties – wezen uit dat deze kinderen vaak uit minderheden en sociaal buitengesloten groepen komen. Jonge jongens worden door zogenaamde traffickers aan mijnbazen verkocht als goedkope arbeidskrachten. Ze zijn gewild als mijnwerkers omdat ze klein genoeg zijn om in de smalle tunnels ondergronds te werken.

‘Op weg naar Goed Goud’

De mijnen liggen vaak zo afgelegen dat het ondernemen van actie tegen deze onmenselijke praktijken vaak geen prioriteit heeft. Ook kan corruptie en omkoping een rol spelen. Overheden willen soms wel actie ondernemen maar het ontbreekt hen aan de middelen om in te grijpen. Anderen doen hun best om deze gedwongen vorm van arbeid voor de buitenwereld te verbergen, omdat ze bang zijn dat buitenlandse bedrijven met hen geen zaken meer willen doen als de horen over deze schendingen van mensenrechten.
Solidaridad zet zich al jarenlang in om deze moderne vorm van slavernij uit te bannen.
Zo lanceerden zij al in 2010 de campagne ‘Op weg naar Goed Goud’ en hebben ze samen met lokale partners in Peru een project opgezet om te onderzoeken hoe de verduurzaming van de goudsector een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van deze vorm van slavernij.

Ontbossing

Goudwinning gaat ook vaak gepaard met ontbossing. Een studie van de Universiteit van Puerto Rico naar de mate van ontbossing in Suriname, Frans-Guyana, Guyana, Brazilië, Ecuador, Peru, Colombia, Venezuela en Bolivia toont aan dat in 12 jaar tijd 1.680 km2 aan tropisch bos verloren ging door ontbossing ten behoeve van landbouw, goudwinning en illegale houtkap. Tegenwoordig vindt monitoring van ontbossing als gevolg van goudmijnactiviteiten plaats via hoge resolutie satellietbeelden. De goudwinning vernietigt niet alleen bossen, maar ook de bodem wordt verstoord, wat weer leidt tot verlies aan biodiversiteit. Projecten die moesten leiden tot herbebossing in deze gebieden bleken onmogelijk omdat na de goudwinning een lateriet woestijn achterbleef, met slechts hier en daar wat groepjes bospapaja en gras.

Hoop

Maar er is ook hoop. Op veel plaatsen in de wereld – bijvoorbeeld in Peru, Bolivia en meerdere Afrikaanse landen – wordt gewerkt aan een schonere en veiliger winning tegen een fatsoenlijke prijs. In het westen werd een certificering ontwikkeld, waardoor elke fase in het proces gecontroleerd wordt, tot aan de werkbank van de goudsmid toe. Een aantal goudsmeden werkt zoveel mogelijk met ‘fair trade’ goud, maar helaas is daar niet altijd genoeg van op de markt. Hopelijk zijn ook consumenten bereid om meer te betalen zodat uiteindelijk iedereen, maar vooral de mijnwerkers en hun families, er beter van worden.

Een nieuwe kans voor oude schatten: Verzilver uw oud goud!

Heeft u thuis nog oude gouden munten, sieraden, manchetknopen of broches die jarenlang ongebruikt in een lade hebben gelegen? Heel waarschijnlijk heeft u ook een of meer kapotte gouden kettinkjes uit een ver verleden. Het is tijd om deze schatten nieuw leven in te blazen en ze om te zetten in iets waardevols: contant geld!

De emotionele band met oud goud

Goud heeft altijd een speciale plaats ingenomen in onze geschiedenis en cultuur. Veel van de gouden voorwerpen die we bezitten, zijn vaak verbonden met dierbare herinneringen, zoals erfstukken van geliefde familieleden of geschenken van bijzondere momenten in ons leven. Deze emotionele band kan het moeilijk maken om deze voorwerpen weg te doen, zelfs als we niet van plan zijn ze ooit nog te dragen.

De voordelen van oud goud verzilveren

Het inleveren van oud goud biedt echter talloze voordelen. In de eerste plaats krijgt u de kans om de financiële waarde van deze voorwerpen te benutten. Goud heeft altijd een hoge waarde gehad en blijft een stabiele investering in onzekere tijden. Het verzilveren van oud goud kan u directe financiële middelen bieden voor belangrijke uitgaven, rekeningen, of zelfs voor een lang begeerde aankoop voor uzelf.

Duurzaamheid en recycling

Een ander belangrijk aspect van het verzilveren van oud goud is duurzaamheid. Door oude gouden voorwerpen in te leveren, draagt u bij aan het recyclingproces. Goud kan namelijk keer op keer worden gesmolten en hergebruikt zonder aan kwaliteit te verliezen. Dit vermindert de noodzaak van mijnbouw, wat een positieve impact heeft op het milieu.

Een eenvoudig proces

Het ‘verzilveren’ van oud goud is een relatief eenvoudig proces. U hoeft alleen maar contact op te nemen met een betrouwbare goudinkoper of juwelier die gespecialiseerd is in goudinkoop. Zij zullen uw oude gouden voorwerpen wegen en aan de hand van de actuele goudprijs de waarde bepalen. Het geld dat u ontvangt, kunt u direct gebruiken voor wat u maar wilt.

Kortom, het inleveren van oud goud is een slimme en duurzame keuze. Het stelt u in staat om financiële middelen te genereren en draagt ook nog eens bij aan de bescherming van onze planeet. Dus, waarom zou u die oude gouden schatten laten verstoffen? Misschien is het tijd om de emotionele band met deze voorwerpen eens te heroverwegen en te kiezen voor een ongekende bestemming.

Het goud van de farao’s

Goud fascineert de mens al duizenden jaren. Wanneer de mens voor het eerst goud vond en gebiologeerd raakte door dit glimmende edelmetaal, is niet precies bekend. Wat we wel weten is dat dit zeker 40.000 jaar vóór de jaartelling moet zijn geweest, omdat goud al is aangetroffen in grotten uit de oude steentijd. Zeker is ook dat mensen er meteen van onder de indruk raakten, wat blijkt uit de frequentie van de aangetroffen tekeningen en de vermeldingen in oude geschriften.


Het oude Egypte

Rond 3.000 jaar voor Christus speelde goud een voorname rol bij de bouw van Pyramides en in verschillende mythes. Zo werden de punten van de bekende Pyramides van Gizeh in Egypte van massief goud gemaakt en werden bijvoorbeeld landkaarten in goud uitgevoerd. In het oude Egypte werd goud als goddelijk beschouwd, en omdat farao’s een goddelijke status hadden, droegen zij uitsluitend gouden sieraden, die samen met hen in de graftombes werden begraven. Goud bezat namelijk de kracht om goddelijk leven, dus onsterfelijkheid te bewerkstelligen.
Een ongekend staaltje van vakmanschap uit het oude Egypte is nog steeds het gouden dodenmasker van farao Toetanchamon. In latere jaren gingen ook de ‘gewone’ mannen en vrouwen over tot het dragen van gouden sieraden. Zij droegen die niet alleen ter decoratie, maar het werd ook gezien als een middel dat het kwaad kon afweren. Behalve godenbeelden, waren ook delen van tempelwanden, de punten van obelisken en gereedschap dat gebruikt werd bij religieuze handelingen of ceremoniën, van goud gemaakt of met goud bekleed.


De herkomst van goud in Egypte

De kwartsaders in de bergen van de Arabische woestijn bevatten goud en waar deze aan de oppervlakte verschijnen, kunnen we zien dat deze al in de oude tijden werden bewerkt. In de buurt van Koptos bevond zich waarschijnlijk de eerste en misschien ook de oudste bron van Egyptisch goud. Men vond plaatsen waar goudbewerkers hebben geleefd in de Wadi Foachir, met de overblijfselen van ruim 1.300 hutten van arbeiders uit het Ptolemaeïsche tijdperk, van 332 tot 30 jaar voor Christus.
De allergrootste hoeveelheid aan goud kwam echter uit de bergen die meer zuidelijk lagen en geografisch gezien tot Nubië behoorden.


Plunderende grafrovers

De productie van goud en koper leverde de oude Egyptenaren veel economische voorspoed op. Een nieuwe bron van goud en zilver, werd het plunderen van graven. Graven werden opgeblazen of met hamers aan gruzelementen geslagen. Soms met behulp van ambtenaren die werden omgekocht, werd goud en zilver op grote schaal uit graven geroofd. Ondanks officiële onderzoeken en straffen, wisten grafrovers hun roversarbeid heel lang vol te houden. Uit een opgetekend verhaal van een steenhouwer uit het jaar ca. 1125 voor Christus, blijkt dat één enkele grafroof van het koningsgraf van Sobekemsaf (ca. 1663 voor Christus) een opbrengst kende van gouden, zilveren en bronzen voorwerpen, waaronder maar liefst 14,5 kilo goud.


En zelfs 3000 jaar later is grafroof nog steeds actueel. Toen de toeristen wegbleven na de bloedige protesten tegen de Egyptische dictator Moebarak in januari 2011, viel voor vele inwoners van Egypte ook hun bron van inkomsten weg. Daarom konden sommige inwoners van het dorpje el-Gubba de ‘maffia’ in de vorm van zogenaamde ingenieurs van het ministerie van Oudheden, niet weerstaan. Zij haalden dorpelingen over om te gaan graven in vermeende grafheuvels in de buurt van el-Gubba. Ook al kregen ze niet meer betaald dan slechts 4 euro per dag. Maar zoals iemand zich verontschuldigde: “Een man die verdrinkt, klampt zich zelfs aan een strohalm vast’.


Zichtbare schatten

God zij dank is niet alles verloren. Het vermoeden is dat er zich nog veel meer onontdekte graven bevinden, zoals in de Vallei der Koningen bij Luxor (voorheen Thebe). Mocht u ooit in de gelegenheid zijn het Museum der Egyptische oudheden in Caïro te bezoeken, zult u verbijsterd zijn door de werkelijk schitterend uitgevoerde sieraden, ornamenten, reliëfs, kunst- en gebruiksvoorwerpen die ons tot aan de dag van vandaag verbazen en onze ogen begerig doen glinsteren. In de loop van 2023 opent overigens een nieuw kolossaal en zeer indrukwekkend bouwwerk, het Grand Egyptian Museum (GEM) aan de rand van Caïro, vlak bij de piramides van Gizeh.


Goud. Ongetwijfeld zal dit edele metaal ook over duizend jaar de mensheid nog steeds weten te fascineren. Laten we hopen dat we in staat zullen zijn onze aardse schatten te preserveren voor de toekomstige generaties.

Hoe kan ik mijn gouden sieraden onderhouden?

Gouden sieraden zijn niet alleen vaak mooie pronkstukken, maar soms ook waardevolle erfstukken. Of u nu een schitterende gouden ring, een elegante ketting, of opvallende gouden oorbellen bezit, het is belangrijk om ze goed te onderhouden zodat ze hun schoonheid en glans behouden. We geven u hieronder enkele tips waarmee u uw gouden sieraden langdurig in topconditie houdt.

 1. Regelmatig reinigen
  Net als elk ander bezit hebben gouden sieraden aandacht en zorg nodig. Regelmatig reinigen is dan uiteraard de sleutel. Maar hoe? Een eenvoudige truc is om een mild afwasmiddel te mengen met lauwwarm water en uw sieraden voorzichtig te schrobben met een zachte tandenborstel. Spoel ze af met schoon water en dep ze droog met een zachte doek.
 2. Vermijd contact met chemicaliën
  Goud is duurzaam, maar het kan toch reageren op bepaalde chemicaliën. Vermijd het dragen van uw sieraden tijdens schoonmaaktaken, zwemmen in chloorwater of het aanbrengen van haarlak of parfum. Deze stoffen tasten de glans van uw gouden juwelen aan.
 3. Berg ze veilig op
  Wanneer u uw gouden sieraden niet draagt, berg ze dan veilig op. Bewaar ze in een speciaal sieradendoosje of zakje om krassen te voorkomen. U kunt ook een zachte doek tussen de sieraden leggen om wrijving en dus krassen te vermijden.
 4. Neem ze af bij activiteiten
  Hoewel goud robuust is, kan het nog steeds beschadigd raken bij bepaalde activiteiten. Neem uw sieraden dan ook af voordat u gaat sporten, zware klusjes doet of gaat slapen. Dit vermindert de kans op slijtage of vervormen, zoals bij een ring.
 5. Grootmoeder weet ook vaak raad
  De beste huishoudelijke tips komen toch vaak van onze oma’s. Een oud maar effectief huismiddeltje om gouden sieraden te laten glanzen, is een mengsel van water en zuiveringszout. Maak een pasta, wrijf dit voorzichtig op uw sieraden en spoel ze af met water. Een andere optie is om een beetje tandpasta (zonder schuurmiddelen) te gebruiken om uw goud op te poetsen.

  Het onderhouden van uw gouden sieraden vereist dus enige toewijding, maar het resultaat is dan ook de moeite waard. Met wat regelmatige zorg, bewuste opslag en het vermijden van contact met schadelijke stoffen, zullen uw gouden juwelen weer schitteren als waren ze fonkelnieuw; klaar om uw stijl en persoonlijkheid te accentueren. Dus, geef uw gouden sieraden de aandacht die ze verdienen en u zult beide weer stralen…

De fascinerende wereld van de goudkoersgrafieken

Laten we eens duiken in de fascinerende wereld van goudkoers grafieken en de technische analyse daarvan. Als u een gepassioneerde lezer, schrijver of wellicht reiziger bent, snapt u vast hoe belangrijk het is om de wereldwijde invloed en werking van de verschillende markten- zoals in ons geval de goudmarkt – te kunnen doorgronden.
Goudkoers grafieken zijn krachtige hulpmiddelen om de prijsbewegingen van goud in de loop van de tijd te begrijpen. Ze zijn van onschatbare waarde voor beleggers, handelaren en economen. Maar hoe lees je deze grafieken?


Support en resistance

Laten we eerst eens kijken naar twee fundamentele concepten: ‘support’ (steun) en ‘resistance’ (weerstand). Stel u voor dat de goudprijs omhoog en omlaag beweegt, net als een achtbaan. Support verwijst naar het punt waar de prijs lijkt te stoppen met dalen en een bodem bereikt. Het is alsof er een onzichtbare steun onder de prijs is die voorkomt dat deze verder zakt. Aan de andere kant hebben we resistance, wat het punt is waarop het stijgen van de prijs lijkt te stoppen en een plafond bereikt. Hier is het alsof er een onzichtbare kracht aan het werk is, die voorkomt dat de prijs verder omhoog gaat.
Hoe kunt u nu deze punten op een grafiek identificeren? U zult merken dat er punten zijn waar de goudprijs herhaaldelijk lijkt te stuiteren. Dit zijn de support- en resistance-niveaus. Het zijn de keerpunten waarop handelaren hun beslissingen nemen. Wanneer de prijs de support nadert, zullen sommigen denken dat het een goed moment is om aan te kopen, omdat ze geloven dat de prijs daar waarschijnlijk zal stijgen. Aan de andere kant, als de prijs de resistance nadert, zullen anderen dit weer beschouwen als een signaal om te gaan verkopen, omdat de prijs daar waarschijnlijk zal dalen.


Candlestick en moving averages

Naast support en resistance zijn er nog andere begrippen die meespelen, zoals ‘candlestick patronen’ en ‘moving averages’. Candlestick patronen zijn visuele weergaven van prijsbewegingen in een bepaalde periode. Ze helpen handelaren om keerpunten in de markt te herkennen. Moving averages zijn gemiddelden van de goudprijs over een bepaalde periode. Ze helpen bij het gladstrijken van de prijsvolatiliteit (de beweeglijkheid van een koers) en het identificeren van langetermijntrends. De volatiliteit wordt door beleggers gebruikt om het risico van een belegging in te schatten. Hoe hoger de volatiliteit, hoe sterker de schommelingen in prijs.


Fascinerende wereld

In de wereld van technische analyse draait alles om het begrijpen van deze grafieken en patronen om beslissingen te nemen over wat het juiste moment is om te kopen of te verkopen. Het is een fascinerende manier om de goudmarkt te verkennen en te begrijpen hoe prijzen worden beïnvloed door vraag en aanbod, economische gebeurtenissen en wereldwijde trends.
Wellicht zal deze kennis u ooit van pas komen om de goudmarkt enigszins te doorgronden en misschien zelfs verbanden te leggen tussen gebeurtenissen in de wereld en de goudprijs. Het is een boeiende wereld, waarbij elke grafiek een nieuw hoofdstuk is in het verhaal van de goudmarkt. Het lijdt in ieder geval geen twijfel dat ‘goud’ ons ook in de toekomst zal blijven aantrekken en fascineren, net zoals de afgelopen 4000 jaar.

Gouden Dromen: Bijzondere daken met bladgoud over de hele wereld

Architectuur heeft altijd de verbeeldingskracht van de mensheid gevoed en sommige gebouwen tarten ook de zwaartekracht met hun prachtige ontwerpen en opvallende materialen. Een bijzonder fascinerend aspect van deze architectonische meesterwerken is het gebruik van bladgoud op daken. Bladgoud, met zijn glinsterende pracht en duizenden jaren oude geschiedenis, voegt een vleugje weelde en elegantie toe aan talrijke bouwwerken over de hele wereld. Hier volgt een kleine bloemlezing.

 1. Het Keizerlijke Paleis, Peking, China
  Het Keizerlijke Paleis, ook bekend als de Verboden Stad, is een icoon van de Chinese geschiedenis en cultuur. Het dak is bedekt met prachtige gele tegels en versierd met bladgoud. Dit gouden dak symboliseert de keizerlijke macht en was ooit het exclusieve voorrecht van de keizer.
 2. Het Koninklijk Paleis van Brunei, Bandar Seri Begawan
  Het Koninklijk Paleis van Brunei (een land op het eiland Borneo aan de Zuid-Chinese zee) is een adembenemend voorbeeld van de pracht en praal van de sultan van Brunei. Het dak is bedekt met maar liefst 22-karaats bladgoud, dat schittert onder de Aziatische zon.
 3. De Sint-Michielskathedraal, Kiev, Oekraïne
  De Sint-Michielskathedraal staat bekend om zijn schitterende gouden daken. Deze orthodoxe kathedraal is versierd met gouden koepels en kruisen, die opvallen tegen de blauwe lucht. Het goud symboliseert de heiligheid en glorie van het orthodoxe christendom.
 4. Het Dohany Street-synagoge, Boedapest, Hongarije
  De Dohany Street-synagoge, een van de grootste synagogen ter wereld, heeft een opvallend groen dak, dat eveneens bedekt is met bladgoud. Dit prachtige religieuze gebouw is een symbool van de rijke Joodse geschiedenis in Boedapest.
 5. Het Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten
  Dit moderne meesterwerk van de islamitische architectuur heeft een indrukwekkend wit marmeren exterieur en schitterende gouden koepels. Het gebruik van bladgoud geeft de moskee een majestueuze uitstraling die past bij zijn naamgever, de oprichter en eerste president van de Verenigde Arabische Emiraten, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
 6. Het Colorado State Capitol, Denver, Verenigde Staten
  Het Colorado State Capitol is een ander opmerkelijk voorbeeld van een gebouw met een koepel die bedekt is met bladgoud. De iconische gouden koepel, die boven de stad Denver uittorent, is een symbool van de rijke geschiedenis en het erfgoed van de staat Colorado. Deze indrukwekkende koepel werd voor het eerst bedekt met 200 ounces (5,7 kilo) bladgoud in 1908 en is sindsdien een kenmerkend onderdeel geworden van de skyline van Denver. Voorheen was het dak van koper maar aangezien de staat nauwelijks een geschiedenis heeft van kopermijnen, werd onder publieke druk besloten over te gaan op bladgoud. Het goud dat wordt gebruikt op de koepel komt uit de buurt van Cripple Creek, Colorado, wat het een speciale lokale betekenis geeft. De schittering van deze gouden koepel weerspiegelt niet alleen de zonnestralen, maar ook de trots en de grootsheid van de staat Colorado. Het is een populaire toeristische attractie en een bron van trots voor de inwoners van Denver en de staat Colorado.

Deze slechts kleine greep uit de vele unieke gebouwen in de wereld die verrijkt zijn met bladgoud, illustreren de eeuwenoude menselijke drang naar schoonheid, grandeur en spirituele verheffing en spreken overal ter wereld tot de verbeelding. Ze herinneren ons er eens temeer aan dat architectuur niet alleen functioneel, maar ook een kunstvorm is die ons blijvend kan verwonderen en inspireren. Dus, de volgende keer dat u een gebouw met een gouden dak ziet, weet dan dat in elk glinsterend laagje een stukje bijzondere geschiedenis schuilt.

De Koninklijke Munt van België

Wist u dat de Koninklijke Munt van België, de KMB, 100% digitaal toegankelijk is? Dat betekent dat fabrikanten van juwelen zich elektronisch kunnen inschrijven, waardoor omslachtige briefwisselingen voortaan tot het verleden behoren. Zo kunnen o.a. de volgende acties online worden ondernomen:

 • Juwelenfabrikanten en handelskeurmeesters die al geregistreerd zijn, moeten de juistheid van hun gegevens controleren;
 • Nieuwe juwelenfabrikanten kunnen zich inschrijven met de online tool;
 • Nieuwe handelskeurmeesters zullen zich moeten inschrijven met de online tool;
 • Opkopers van edelmetalen kunnen zich registreren met de online tool;
 • Handelaren of kleinhandelaren die hun juwelen niet vervaardigen, hoeven zich niet langer in te schrijven bij het Waarborgregister van de Koninklijke Munt van België.

Iedere handelaar in edelmetalen is in België verplicht zich in te schrijven in het Waarborgregister van het waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van België. Dat houdt ook in dat geen enkel werk dat uit edelmetalen is vervaardigd, op de Belgische markt verkocht mag worden die niet is ingeschreven in het Waarborgregister.


Muntslag uitbesteed aan Nederland

De Koninklijke Munt van België (KMB) is verantwoordelijk voor de bestelling van de circulatiemunten, het design, de kwaliteitscontrole en de screening van valse muntstukken. Daarnaast vertegenwoordigt de Koninklijke Munt de Belgische Staat op internationaal niveau. De muntslag en de commercialisatie zijn tot en met 31 december 2025 gegund aan de Koninklijke Nederlandse Munt. De Belgische koning blijft echter de uitgevende autoriteit. De opdracht tot het beheren van het waarborgkantoor voor edele metalen is toevertrouwd aan de KMB. Dit houdt onder andere in het bijhouden van de inschrijvingen in het Waarborgregister en het goedkeuren van stempelhandtekeningen.


Herdenkingsmunt 130 jaar Art Nouveau

Eind juni 2023 werd een werkelijk unieke herdenkingsmunt van 2 euro onthuld, welke volledig is gewijd aan Art Nouveau. Nog niet eerder werd in de Belgische numismatiek een 2 euromunt gewijd aan een kunststroming. Dit collectors item herdenkt op een bijzondere manier de Belgische Art Nouveau kunststroming, die dit jaar 130 jaar bestaat. De stroming ontstond in het hartje van Brussel en op de munt is een geveldetail (muurmozaïek) van het Huis van Eetvelde van Victor Horta te zien. Hij was één van de grondleggers van de Art Nouveau kunststroming. Art Nouveau is meer dan een stroming binnen de architectuur. Het is een totaalkunst, ook in het decoratieve, waarbij het geheel steeds voorop staat. De presentatie van de munt gebeurde dan ook niet geheel toevallig in het huis van Eetvelde.
Het ontwerp van de herdenkingsmunt laat heel mooi de symmetrie zien die zo kenmerkend is voor deze kunststroming, evenals de link met de natuur – een belangrijke inspiratiebron voor de Art Nouveau – door de elegante lijnen. Als u goed kijkt kunt u een irisbloem waarnemen; de link met de ontwerpster van de munt, Iris Bruijns. De oplage van de bijzondere munt is gelimiteerd op 75.000 exemplaren en de prijs is tien euro.