Skip to main content

Maand: augustus 2023

Hoe staat het nu met de goudkoers?

De goudmarkt heeft van oudsher altijd een speciale aantrekkingskracht gehad voor investeerders en analisten en de huidige goudkoers is daarop geen uitzondering. De afgelopen jaren is de goudprijs gestaag gestegen, op een daling eind 2020-begin 2021 na. Naast vraag en aanbod, zijn uiteenlopende factoren van invloed op de goudkoers. De koersbewegingen fluctueren per uur en hebben ook een sterk psychologisch aspect. De koers reageert onder andere op speculatie en politieke en economische onrust. Zodra het vertrouwen van beleggers afneemt, zoals tijdens een politieke of economische crisis, worden edelmetalen populair en dat kan een snel stijgende koers tot gevolg hebben.


Vraag en aanbod en andere factoren

De goudkoers is eigenlijk het bedrag dat de kopers er op dat moment voor over hebben en wat de verkopers er minimaal voor willen ontvangen. Op dit moment (we schrijven september 2023) schommelt de goudkoers rond de € 1.800 per Troy ounce (‘OZ’, de belangrijkste gewichtseenheid, gelijk aan 31,1 gram). De koersen zijn 24 uur per dag in elke valuta af te lezen. Een van de belangrijkste factoren die de stijging de laatste jaren veroorzaakte, is de aanhoudende bezorgdheid over de economische gevolgen van de wereldwijde coronapandemie. Beleggers zoeken zoals gezegd traditioneel hun toevlucht in goud als een soort veilige haven in tijden van onzekerheid. Bovendien draagt de angst voor inflatie bij aan de aantrekkingskracht van goud als een ‘hedge’ tegen het verlies aan koopkracht. Hedgen of hedging is het (geheel of gedeeltelijk) afdekken van een financieel risico van een investering door middel van een andere investering.


Naarmate de economieën wereldwijd herstellen en monetaire beleidsmakers hun ‘koers’ bijstellen, zijn de verwachtingen voor de goudkoers in de nabije toekomst enigszins verdeeld. Tussen begin 2023 en begin mei, stegen de goudprijzen nog met 13%. Sindsdien lijkt het wat te stagneren. Het lijkt erop dat beleggers niet meer staan te springen om goud aan te kopen op de huidige niveaus; en dat komt waarschijnlijk omdat de prijzen relatief dicht bij de hoogste prijs aller tijden liggen. Zouden de prijzen dalen, dan zou het kunnen dat het huidige niveau in meer dan 5 jaar niet meer gehaald wordt. Analisten verwachten dat in het vierde kwartaal van 2023 een recessie inzet en dat de rente in het eerste kwartaal van 2024 wordt verlaagd. De goudprijsverwachting voor 2024 is nu naar beneden bijgesteld naar 2.000 USD per ounce, tegen 2.200 USD eerder.


Het is daarnaast belangrijk om rekening te houden met andere factoren die de goudkoers kunnen beïnvloeden, zoals geopolitieke spanningen, valutaschommelingen en technologische ontwikkelingen. Denk daarbij aan de toenemende vraag naar duurzame technologieën zoals zonnepanelen en elektronica die de vraag naar goud als industrieel materiaal aanwakkeren, wat op zijn beurt de prijs uiteraard kan beïnvloeden.


Goud blijft in de picture

Kortom, de goudkoers weerspiegelt de complexe interactie van verschillende economische en geopolitieke factoren. Hoewel de toekomst van de goudprijs ongewis blijft, is het duidelijk dat goud zijn rol als waardeopslag en diversificatiemiddel in beleggingsportefeuilles zal behouden. Beleggers doen er echter goed aan waakzaam te blijven en zich bewust zijn van de volatiliteit van de markt, terwijl ze de ontwikkelingen in de wereldeconomie nauwlettend volgen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Veilige opslag van edelmetalen

U zult zich afvragen: als ik zilver- of goudbaren of zilveren of gouden munten koop, wáár moet ik ze dan opslaan? U hebt immers goud en/of zilver aangekocht, om enige zekerheid te hebben voor de toekomst; iets waar u altijd op kunt terugvallen. U heeft dan de garantie dat u overal ter wereld terecht kunt met het ‘verzilveren’ van uw spaarpotje.
Thuis bewaren van uw zilver- of goudschatten is uiteraard niet aan te raden met het oog op brand, diefstal of afpersing. Aangekochte baren en/of munten kunnen bijvoorbeeld onder uw naam worden opgeslagen in een bankkluis Nederland of België, maar ook in een douane-entrepot in Zwitserland. Bij edelmetaal dat in een douanedepot wordt opgeslagen, is bij de aan- en verkoop namelijk geen BTW verschuldigd. Andere beheersmaatschappijen bijvoorbeeld in Nederland, werken met een stichting derdengelden en hebben een vergunning van de AFM – de Autoriteit Financiële Markten – voor het aanbieden van zilver als beleggingsobject, in combinatie met opslag. Dat zijn betrouwbare, veilige en volledig gealloceerde methoden waarbij uw edelmetaal optimaal verzekerd is. De opslag vindt plaats conform wettelijke regels, eisen en zorgplicht. De Autoriteit Financiële Markten is een door de overheid ingestelde instantie, die toezicht houdt op de financiële marktsector, zoals op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountsorganisaties en verslaggeving. De AFM zorgt er als toezichthouder voor dat het publiek, het bedrijfsleven én de overheid vertrouwen houden in de financiële markten en dat de markten op een transparante en eerlijke manier werken.

Opslag in Zürich – Zwitserland

In Zürich Zwitserland vinden we de grootste opslagfaciliteit voor edelmetaal in Europa, namelijk Loomis International. Dit is een zeer zwaar beveiligde opslaglocatie, waar vele banken hun voorraad goud opslaan. De opslagfaciliteit biedt nog een ander voordeel, want Loomis is gesitueerd temidden van de dynamische wereldwijde handel in edelmetalen.

Opslag in Nederland

Een van de opslagen van edelmetaal in Nederland die het hoogste veiligheidsniveau heeft (K10) is Brink’s Global in Amsterdam. Het veiligheidsniveau is alleen vergelijkbaar maar dat van de Nederlandsche Bank (DNB). Ook elders in Nederland, zoals in Rotterdam, bestaan zwaar beveiligde locaties voor de opslag van goud en zilver.  De Nederlandse Kluis (DNK) is de grootste aanbieder van externe kluizen in Nederland, met ruim 45 locaties. Vaak kunt er dezelfde dag nog terecht voor het huren van een kluis.

Opslag in België

U kunt ervoor kiezen om uw goud en/of zilver in een kluis bij een bank of bij een privaat kluizencomplex onder te brengen. Hou er rekening mee dat het niet altijd makkelijk is aan te tonen bij een verzekeringsmaatschappij, hoeveel goud en zilver u bewaarde in een kluis, op het moment dat een bank te maken krijgt met een inbraak of overval. Maar wellicht nog belangrijker: ook een bank kan failliet gaan, zoals we in het verleden hebben gezien. Dan wordt er een curator aan het werk gezet en totdat het faillissement is afgewikkeld, kunt u niet beschikken over uw bezittingen. En het is natuurlijk niet geheel ondenkbaar dat het moment dat een bank failliet gaat samenvalt met een moment waarop u uw bezittingen te gelde zou willen maken.

Er bestaan uiterst zwaar beveiligde kluizencomplexen in Europa, in een aparte atoomkelder, meters diep onder de grond, die zelfs bestand zijn tegen aanvallen met Scud-raketten. Gebouwen die zijn opgetrokken uit staal en gewapend beton dat vele meters dik is. Kogelwerend glas en zones en sluizen waar men zich doorheen moet werken voordat men bij het eigenlijke complex van kluizen kan komen. Ook nummerplaatherkenning wordt toegepast, zodat u met uw wagen het gebouw in kunt rijden via een dubbele sluizenschacht zodat u veilig én anoniem bij uw kluis terecht kunt.

Dus tja, honderd procent zekerheid is wellicht een utopie, maar dieven of overvallers moeten wel van extreem goede huize komen, om al die maatregelen te kunnen omzeilen…